User Posts: admin@

1. Giới thiệu Hive Hive Apache Hive là hệ thống lưu trữ dữ liệu được xây dựng trên nền tảng của Hadoop, hỗ trợ phân tích các tập dữ liệu lớn được lưu ...

11. Tensorflow là gì2Keras là gì34 1. Tensorflow là gì TensorFlow là một nền tảng học máy mã nguồn mở, miễn phí, dựa trên Python, được phát triển chủ ...

Browsing All Comments By: admin@