Giới thiệu về Keras và Tensorflow

1. Tensorflow là gì

TensorFlow là một nền tảng học máy mã nguồn mở, miễn phí, dựa trên Python, được phát triển chủ yếu bởi Google.
Nó thực sự là một NỀN TẢNG , nơi chứa một hệ sinh thái rộng lớn gồm các thành phần, một số do Google phát triển và một số do bên thứ ba phát triển.

 • Ví dụ:
  • TF-Agentscho nghiên cứu học tập tăng cường
  • TFXđể quản lý quy trình làm việc bằng máy học có sức mạnh trong ngành
  • TensorFlow Servingđể triển khai sản xuất
  • TensorFlow Hubkho lưu trữ các mô hình được huấn luyện trước

Keras là gì

 • Keras là API học sâu dành cho Python, được xây dựng dựa trên TensorFlow, cung cấp một cách thuận tiện để xác định và đào tạo bất kỳ loại mô hình học sâu nào.
 • Thông qua TensorFlow, Keras có thể chạy trên nhiều loại phần cứng khác nhau: GPU, TPU hoặc CPU thông thường—và có thể được mở rộng quy mô một cách liền mạch cho hàng nghìn máy.
 • TensorFlow là một nền tảng điện toán tensor cấp thấp và Keras là API học sâu cấp cao

import numpy
import pandas